WOONG GALLERY

Dé NAMOO
KANG YOUNG-KIL
2018. 06. 21 - 07. 13

 

' Dé NAMOO '강영길 KANG YOUNG KIL

 

학력

 

1999     E.F.E.T Paris 사진과 졸업

1995     서울예술대학 사진과 졸업

 

주요 개인전

 

2017     텐리 갤러리 초대전, 뉴욕

2016     영은미술관 초대전, 경기도 광주

2016     한가람 미술관, 서울

Copyright 2015 © WOONG GALLERY  All rights reserved.